• Hotline: 0328.448.668 – 0834.889900
  • Tỷ giá: 3,780

Do chúng tôi không trực tiếp giao dịch với nhà cung cấp của Quý khách, cũng không cung cấp dịch vụ kiểm hàng cho các đơn hàng ký gửi. Hàng hóa của Quý khách được Nhà cung cấp vận chuyển đến, chúng tôi chỉ nhận hàng theo số kiện Quý khách đã kê khai. Vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tình trạng hư hỏng hàng hoá, tính chính xác của hàng hóa trước khi đến với kho của chúng tôi.

– Nếu quý khách dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trường hợp xảy ra mất hàng hóa được xác định do phía CHN Express hoặc do các yếu tố khách quan khác, Chúng tôi sẽ bồi thường 50% giá trị hàng hóa mà các bạn kê khai.

Phí bảo hiểm hàng hóa là 5% trên tổng giá trị đơn hàng.

Ví dụ: Đơn hàng của quý khách là 10.000.000đ. Nếu quý khách mua thêm phí bảo hiểm hàng hóa 5% (tức là 500.000đ), nếu xảy ra tình trạng thất lạc mất hàng hóa, hàng hóa hỏng, thì chúng tôi sẽ đền bù 5.000.000đ.

– Nếu quý khách không dùng dịch vụ bảo hiểm hàng hóa, trường hợp xảy ra mất hàng hóa, thất lạc hàng hóa CHN Express hoặc các yếu tố khách quan khác, chúng tôi sẽ bồi thường cho Quý khách gấp 5 lần số tiền vận chuyển của đơn hàng đó.

Lưu ý: CHN Express có quyền xác minh lại chính xác giá trị đơn hàng khi xảy ra tranh chấp. Nếu giá trị hàng hóa mà quý khách kê khai cao hơn giá trị thực tế, CHN Express sẽ không chấp nhận đền bù thiệt hại.